Czy kominek w salonie to kotłownia?

 „Jeżeli codziennie palimy w kominku to salon staje się kotłownią. Czy w takim razie kotłownia, w której nic się nie dzieje to salon?”

Poruszamy ten temat, ponieważ część z nas spotkała się zapewne z opinią znajomych, którzy maja swój kominek, że posiadanie jego to tak jakby mieć kotłownie w salonie. Czy myśleliście Państwo skąd bierze się taka opinia? Aby raz na zawsze rozwiązać tą zagadkę musimy zacząć od początku.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy do czynienia z dwoma kominkami. Pierwszy kominek z wkładem o mocy 6 kW grzeje w salonie o powierzchni 30 m2. Jaki uzyskujemy efekt? – w naszym pomieszczeniu jest ciepło. Drugi kominek z wkładem o mocy 19 kw grzeje w takim samym salonie. Jaki mamy tego efekt? – nasz salon zamienia się w saunę.

Istnieje silne przekonanie, że w palenisku o małej lub dużej mocy grzewczej pali się drewnem w taki sam sposób. Jest to błędne myślenie, ponieważ owszem w obydwu przypadkach palimy drewnem, ale sam proces spalania drewna przebiega zupełnie inaczej przy takim samym załadunku drewna. To właśnie brak zrozumienia procesu spalania powoduje powstawanie różnych opinii o kominku. Wystarczy, że świadomie będziemy go kontrolować, a zmieni się nasze  zdanie o kominkach.

czyszczenieszybyjpg

Czego oczekujemy od kominka?

  • miłej atmosfery przy kominku
  • ogrzania naszego domu
  • małej ilości popiołu 
  • bezawaryjności 
  • czystej szyby 

Na pierwszy rzut oka spełnienie tych wszystkich założeń wydaje się prawie niemożliwe… Dobrze, że tylko tak się nam wydaje.

Aby mieć czystą szybę w kominku, wytwarzać mało popiołu i spełnić nasze podstawowe wymagania należy zapewnić odpowiednią ilość tlenu, odpowiednią wilgotność drewna (<20%) oraz najważniejsze- wytworzyć w komorze spalania wymaganą wysoką temperaturę ponad 350 o C. Temperatura w palenisku zależy oczywiście od ilości i jakości spalanego drewna. Im większe palenisko tym więcej drewna należy spalić aby zapewnić i utrzymać poprawny proces palenia. Jednak im więcej drewna spalamy to tym więcej energii cieplnej otrzymujemy, a nie zawsze jednak chcemy mieć jej aż tak dużo. Jeżeli dołożymy mniej drewna do dużego paleniska to wytworzona zbyt niska temperatura w komorze spalania powoduje duże dymienie drewna wskutek jego niepełnego spalania. W konsekwencji powoduje to wytwarzanie dużej ilości dymu i osadzanie się substancji smolistych w przewodzie kominowym, także na ściankach paleniska, no i oczywiście na szybie – a to właśnie na czystej szybie najbardziej nam zależy.

Skorzystanie z wiedzy profesjonalisty i powierzenie jemu doboru odpowiedniego dla nas wkładu będzie w tym przypadku najbardziej odpowiednie. Prawidłowym jest aby wielkość wkładu, jego moc nominalna była odpowiednio dopasowana do pomieszczenia, w którym ma być kominek oraz do pełnionej funkcji w naszym domu. Wtedy będziemy spalać optymalną ilość drewna i utrzymamy odpowiednią temperaturę wewnątrz paleniska oraz w pomieszczeniu.

Szczególnie czułe na przebieg procesu spalania są wkłady z płaszczem wodnym, gdzie dodatkowo komora paleniska i powstające gazy schładzane są przez otaczający płaszcz. Należy pamiętać, że kominki z płaszczem wodnym pracują prawidłowo jeśli użytkowane są w jak najdłuższym cyklu dobowym w granicach ich mocy nominalnej, wówczas spaliny są dopalane w stosunkowo wysokiej temperaturze, a w komorze na ściankach i szybie nie osadzają się w tak dużym stopniu substancje smoliste. Nie powinniśmy doprowadzać do sytuacji w których kominek z płaszczem wodnym użytkujemy przez 1-3 godziny w ciągu dnia, osłabiamy tym efektywność i przebieg procesu spalania. Warto też wspomnieć, że w nowszych wkładach kominkowych płaszcz wodny jest montowany nad komorą spalania, dzięki czemu unikamy wcześniej wspomnianego problemu.

Aby być zadowolonym z użytkowania kominka należy dobrać go właściwie do wielkości pomieszczenia oraz przeanalizować nasz własny styl życia, ponieważ od niego zależy, czy nasze inwestycje i wydatki będą odpowiednio uzasadnione.

Aspekt ten należy rozpatrywać do wszystkich rodzajów kominków, także tych konwekcyjnych, z dystrybucja gorącego powietrza czy kominków akumulacyjnych.

Najlepszym podsumowaniem tego wpisu będzie stwierdzenie, że jeżeli ktoś dba o czystość w swoim domu to także również zadba o czystość przy kominku. Posiadanie kominka wymaga od nas wykonywania dodatkowych czynności takich jak dokładanie drewna, regularne czyszczenie szyby i wynoszenie popiołu. Jeżeli ktoś myślał że będzie inaczej i nie zamierza tego robić lub nie ma na to czasu to kominek po prostu nie jest dla niego. Zlecając budowę naszego kominka profesjonalnej firmie otrzymujemy także fachową wiedzę bazującą na ogromnym ich doświadczeniu, a po wprowadzeniu w nasze życie nowych odpowiednich nawyków dotyczących postępowania z kominkiem oraz zrozumieniu jak działa zapomnimy o tych wszystkich kłopotach związanych z mokrym drewnem, ciągle brudzącą się szybą, wydostającym się dymem i wysypującym się popiołem.


kominek2_8jpg

www.kominki-lawecki.pl